Kültür Turları / MENEKŞE YAYLASI
16 Haziran 2019
Haftasonu Turları, Günübirlik Turlar, Günübirlik Tur, Günübirlik Trekking Turu, Trekking Turları , Doğa Yürüyüşü, Günübirlik Geziler, GEOS TUR, , Günübirlik Doğa Yürüyüşü, Günübirlik Trekking Turları, Günübirlik Hiking Turu, Günübirlik Gezi.

Doğa Özğürlüktür..
Doğayı Geos Tur ile Keşfediniz..
Yer Bilgisi

Kocaeli Yuvacýk Samanlý Daðlarý üzerinde bulunan yaylalardan Geleneksel Doðu Karadeniz Yayla yaþamýný barýndýran izler taþýmakta. Günümüzde yok olan deðerlerden yaylacýlýk maalesef yayla döneminde çok az sayýda yaylacý görebiliyorsunuz. 

Yayla adýný bölgeyi süsleyen menekþe çiçeðinden almaktadýr.. Kayýn meþe , gürgen az da olsa çam bulunmaktadýr.. Flora bakýmýndan zengindir.


Program

GEOS TUR ile DÜÞ YOLLARA

Program

Hareket Saatleri: Ýncirli Alfemo önü : 06.50 - Mecidiyeköy Teknosa Önü : 07.10 - KadIköy Evlendirme Dairesi önü : 07.30PROGRAM

Günün erken saatlerinde sizleri buluþma noktalarýnda karþýlýyoruz. Rehberimiz sizlere yol ve program hakkýnda bilgilendirme yapýyor. 2 saatlik bir yolculuktan sonra; güzel bir kahvaltý bizleri bekliyor. (Sýcacýk köy ekmeði , tereyað, bal...) Aracýmýzla parkurun baþlangýç noktasý olan Orman Deposunun bulunduðu noktaya çýkýp hazýrlýklarýmýzý tamamlayýp yürüyüþümüze baþlýyoruz.. Tamamen orman yolundan keyifli bir yürüyüþ ile yaylaya ulaþýyoruz. Patikalardan yapacaðýmýz yürüyüþ Aytepe'de son bulacak. Parkur bitiminde grup yemeðimizi alacaðýz.. Ýçilen sIcak çaylardan sonra dönüÞ vakti .. Normal koÞullarda saat 20.30 da istanbul'da olmayý planlýyoruz. Sizleri karþýladýðýmýz noktalarda uðurluyoruz. Macera dolu yeni rotalarda buluþmak üzere vedalaþýyoruz..Doða Özgürlüktür.EN ÇOK MERAK EDÝLENLER * Yürüyüþ mesafesi : 15-16 km

* Yürüyüþ süresi : 6 saat ( molalar ile )

* Zorluk derecesi : Orta Zorlu

* Parkur Durumu : Orman içi

* Uygun Mevsim : Ýlkbahar, sonbahar, yazHareket Saatleri: Ýncirli Alfemo önü : 06.50 - Mecidiyeköy Teknosa Önü : 07.10 - Kadýköy Evlendirme Dairesi önü : 07.30

PROGRAM

Günün erken saatlerinde sizleri buluþma noktalarýnda karþýlýyoruz. Rehberimiz sizlere yol ve program hakkýnda bilgilendirme yapýyor. 2 saatlik bir yolculuktan sonra; köy kahvaltýsý bizleri bekliyor olacak. (Sýcacýk köy ekmeði , tereyað, bal...) Aracýmýzla parkurun baþlangýç noktasý olan Orman Deposunun bulunduðu noktaya çýkýp hazýrlýklarýmýzý tamamlayýp yürüyüþümüze baþlýyoruz. Tamamen orman yolundan keyifli bir yürüyüþ ile yaylaya ulaþýyoruz. Yaylada vereceðimiz molada dað çileði topluyoruz.Patikalardan yapacaðýmýz yürüyüþ Aytepe'de son bulacak. Parkur bitiminde grup yemeðimizi alacaðýz.. Ýçilen sýcak çaylardan sonra dönüþ vakti .. Normal koþullarda saat 20.30 da Ýstanbul'da olmayý planlýyoruz. Sizleri karþýladýðýmýz noktalarda uðurluyoruz. Macera dolu yeni rotalarda buluþmak üzere vedalaþýyoruz..

Doða Özgürlüktür.EN ÇOK MERAK EDÝLENLER

* Yürüyüþ mesafesi : 15-16 km

* Yürüyüþ süresi : 6 saat ( molalar ile )

* Zorluk derecesi : Orta Zorlu

* Parkur Durumu : Orman içi

* Katýlýmcý Sayýsý : 12 -24 Kiþi.

* Uygun Mevsim : Ýlkbahar, sonbahar, yaz


Tur Fiyatı

200.00TL ( Nakit yada banka havalesi) 

* 7-10 yas : 160.00 TLTUR FÝYATINA DAHÝL OLANLAR

* Köy kahvaltýsý , (Köy ekmeði, bal , tereyað, reçel, zeytin domates, salatalýk, köy peyniri, yumurta, kiremitte peynir, sýnýrsýz çay..)

* Grup yemeði,

* Lüks araçlarla Ulaþým ,

* Profesyonel Rehberlik,

* GEOS TUR ile gezmenin ayrýcalýðý... TUR FÝYATINA DAHÝL OLMAYANLAR 

* Kiþisel harcamalarýnýz,

* Müze ve ören yerleri giriþ ücretleri ve bahþiþler. 
Mail order formu için tıklayın.
 
Konaklama

Konaklama yok..


Ulaşım

Turizm taþýmacýlýðý yapan belgeli araçlarla güvenli ve konforlu seyahat.

Katýlým Sayýsýna göre kullanýlan araçlar

18 kiþilik minübüs ( Volkswagen CRAFTER veya Mercedes SPRINTER)

27 kiþilik midibus (Sultan,Prestige,Turkuaz)

 


Uyarilar

* Program akýþý rehber tarafýndan belirlenir,

* Olumsuz hava þartlarý ve elde olmayan nedenlerden dolayý programda deðiþiklik yapýlabilir,

* Mevsim koþullarýna uygun giyim seçiniz,

* Bileði koruyan yürüyüþ ayakkabýsý, 

* Sýrtçantasý , baton, düdük, matara , tozluk, yaðmurluk, þapka, güneþ kremi, 

* TÜM GÝYSÝLERÝNÝZÝN YEDEÐÝ !!!Ýptal Koþullarý :

* Geziden bir önceki gün yapýlan iptallerde kaparo iade edilmez,

* Katýlýmcý sayýsý 12 kiþiye ulaþmadýðý takdirde tur tarafýmýzdan iptal edilebilir,

* Eðer tur tarafýmýzdan iptal edilirse yapýlan ödemenin tamamý iade edilir.SEVÝYE

Herhangi bir saðlýk sorunu olmayan her yaþtan insanýn katýlabileceði bir turdur.Ad  
Soyad  
E-Mail  
Telefon  
Ödeme Seçeneği  
Nakit Kredi Kartı
Mesaj  
   
Ana Sayfa   |   Felsefemiz   |   Turlarımız   |   Gezi Anıları   |   Ne Nedir?   |   İletişim   |   Tur Sözleşmesi   |   Önemli Linkler

A-6546

© Copyright 2012 Geos Turizm San.Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır