/ GÖKÇEADA
30 Ağustos - 1 Eylül 2019
Haftasonu Gökçeada Turları, Gökçeada Turları ,Gökçeada , Gökçeada Bayram Turları, Deniz ve Kültür Turları
Farkındalık Yaratan Turların adresi GEOS TUR


GEOS TUR detaylı gezdirir , GEOS TUR fark yaratır.. Anlarınızı; Geos Ailesi ile birlikte kültür ve doğada biriktirin...
Kuzey Ege , Orta Ege , Bozcaada, Gökçeada Turlarında; uzun yıllar bu bölgelerde kazandığımız tecrübe ve dostlukları sizlerle paylaşmak isteriz.
Yer Bilgisi

GÖKÇEADA -ÝMROZ

Türkiye’nin en büyük adasý. Türk ve Rum kültürlerinin iç içe geçtiði adada yerleþim kýyýlardan ziyade iç kesimlerde yoðunlaþýyor. Zeytin aðaçlarýyla kaplý bir yamacýn üzerine kurulan Zeytinliköy, taþ evleri ve zakkum bahçeleriyle adanýn en güzel köylerinden. Köy meydanýndaki kahvelerden birinde meþhur dibek kahvesi içmenin tadý ise doyumsuz. Kaleköy, kordon boyu, limaný ve mimarisiyle karakteristik bir ada köyü. Tepeköy, Dereköy ve Yukarý Bademli de adanýn görülmeye deðer yerlerinden. Gökçeada ziyaretçilerini temiz denizi ve kumsallarýyla da memnun ediyor. Adanýn birçok yerinde denize girilebiliyor ama güneydeki Kefaloz, adalýlara göre Fransýz sahillerini aratmayacak güzellikte. Burasý, rüzgâr sörfü için de ideal. Biraz ilerideki Tuz Gölü’nde çamur banyosu yaparak cildinizi yenilemekse tercihinize kalmýþ. Yaklaþýk 40 metreden yüksekten dökülen Marmaros Þelalesi, adanýn kuzeybatýsýnda. Adanýn ayrýcalýklarýndan biri de oksijen yüklü havasý. Öyle ki, adaya doktor tavsiyesiyle gelip yerleþenler bile var.MÝTOLOJÝ 

Ýmroz "Çorak Topraklarda Bereket" tanrýsý olarak adlandýrýlan Imbrasos'un bolluk diyarý olarak bilinen Imroz; bugünkü adýyla Gökçeada, Homeros'un Ilyada destanýnda deniz tanrýsý Poseidon'un adasý olarak geçer. "Denizin diplerinde, ta uçurumlarda, Tenedos'la (Bozcaada) kayalýk Imbros arasýnda, Bir magara vardýr, geniþ, kocaman. Durdururdu orda atlarý Poseidon, yeri sarsan" Ülkemizin en batý ucunda ve en büyük adasý olan Gökçeada’ya yapacaðýmýz gezimizde eski köyleri gezerken huzuru bulacak , adaya özgü tadlar tadacak (tadý damaðýmýzda kalarak) Aydýncýk koyunda serin sularda denize girerek serinleyecek, güneþin batýþýný keyifle izleyeceðiz.  


Program

Hareket saatleri : Kadýköy Evlendirme Önü : 23.00 - Mecidiyeköy Murat Muhallebicisi önü : 23.30 - Ýncirli Ömür Plazza önü :24.001.Gün

Siz sevgili gezgin dostlarýmýzý belirttiðimiz buluþma noktalarýnda karþýlýyoruz. Kýsa bir tanýþma.  Rehberimiz sizlere  yol ve program hakkýnda bilgilendirme yapýyor.  4.5 saat sürecek yolculuðun ardýndan Kabatepe limanýna varýyoruz. Aracýmýzý feribot sýrasýna koyuyoruz. Feribotu beklerken kahvaltýmýzý limandaki çay bahçesinde alýyoruz.  Ýlk feribot ile adaya geçiyoruz. Ada merkezine 1 km uzaklýkta olan otelimize varýyor odalarýmýza yerleþiyor sizlere verdiðimiz sürede buluþuyoruz ( Bir gezinin herkes için güzel geçmesi verilen zamana riayet etmek en önemli etken).Türkiye'nin 2. sörf merkezi olan Kefaloz koyu Aydýncýk plajýna gidiyoruz. Sörf öðrenebilir yada kiralayabilirsiniz. Deniz keyfi sonrasý adanýn köylerini keþfe baþlýyoruz Tepeköy ve Zeytinli köyü geziyoruz. Zeytinli köyde tadmadan dönülmeyecek; Dibek kahvemizi içiyor, ardýndanda tadý damaðýnýzda kalacak sakýzlý muhallebi yiyoruz.. Masal aleminde gibi dar sokaklarda dolaþýyoruz. Otele dönüþ ve akþam yemeði. Yemek sonrasý gece gezmeleri.. Geos Süprizleri.. 2.Gün

Dinlenmiþ olarak güzel bir kahvaltý ile güne baþlýyoruz. Kahvaltýnýn ardýndan sizleri gizli koylardan birine Laz koyuna götüreceðiz. Öðlenden sonra baþka bir koy Gizli Liman (hiç ayrýlmak istemeyeceksiniz). Akþam üzeri denizden ayrýlýp ada gezimize devam Dereköy ve Eski Bademli köyünü geziyoruz. Eski Kalköyde kalenin bulunduðu yerden günbatýmýna tanýklýk ediyoruz.Tam karþýmýzda Yunan adasý Semadirek. Akþam yemeði,  gece gezmesi, dinlence, eðlence..3.Gün

Sabah otelimizdeki son kahvaltýnýn ardýndan otelden ayrýlýyoruz.Ada merkezinde alýþveriþ molasýndan sonra Kuzu limanýna geliyoruz ve feribot kalkýþ saatine kadar deniz keyfine devam ediyoruz.16.00 feribotuyla adadan ayrýlýyoruz. (Yoðunluða göre dönüþ saati deðiþebilir, 16.00 dan önceki feribotada binebiliriz) Gece 23,30 civarýnda Ýstanbul’a ulaþýyoruz. Keyifli bir gezi olmasý dileðimizle. Sizleri karþýladýðýmýz noktalarda uðurluyoruz. Baþka gezi planlarý yaparak vedalaþýyoruz.

Farkýndalýk yaratan butik turlarda görüþmek dileðimizle.. 

Bizi takip ediniz.. 

 


Tur Fiyatı

TUR ÜCRETÝ :

* 1250.00TL ( Nakit yada banka havalesi) --00 TLx4 Taksit ( Bonus KK ile )

* Single farký : 300.00 TL

* 3-6 yaş çocuklar için araçta koltuk zorunludur : 180.00 TL

* 7-10 yaş :.00 TLTUR ÜCRETÝNE DAHÝL OLANLAR

* 3 Sabah kahvaltısı,

* 2 Akşam yemeği ,

* 2 Gece konaklama,

* Lüks araçlarla Ulaşım ,

* Profesyonel Rehberlik,

* Zorunlu Seyahat Sigortası,

* Geos Tur Farkındalığı ve süprizler.TUR FİYATINA DAHİL OLMAYANLAR

* Kişisel harcamalarınız,

* Şezlong ve Şemsiye ücretleri,

* Öğle yemekleri,

* Akşam yemeklerinde alınan içecekler,

* Müze ve ören yerleri giriş ücretleri ve bahşişler.
Mail order formu için tıklayın.
 
Konaklama
Ulaşım

Turizm taþýmacýlýðý yapan belgeli araçlarla güvenli ve konforlu seyahat.

Katýlým Sayýsýna göre kullanýlan araçlar

18 kiþilik minübüs ( Volkswagen CRAFTER veya Mercedes SPRINTER)

27 kiþilik midibus (Sultan,Prestige,Turkuaz)


Uyarilar

 Otelde cumartesi günü sabahý odalarýn hazýr olmamasý halinde odalar öðleden sonra verilebilir.

* Son 4 Kayýt yatabilme özelliði olmayan arka koltuklarda gitmek zorunda kalacaktýr, bu durum rezervasyon esnasýnda belirtilmektedir.

* Program akýþý rehber tarafýndan belirlenir.

* Olumsuz hava þartlarý ve elde olmayan nedenlerden dolayý programda deðiþiklik yapýlabilir.

* Herhangi bir saðlýk sorunu olmayan her yaþtan insanýn katýlabileceði bir turdur.

* Programda kýsa gezintiler ve yüzme olacaktýr. Bu aktiviteleri dikkate alarak hazýrlýklý gelin!!

* Mevsim koþullarýna uygun giyim seçiniz, * Kiþisel malzemeleriniz (mayo , havlu, güneþ kremi, þapka,terlik, güneþ gözlüðü, ilaçlarýnýz, fotoðraf makinasý, kamera)ÝPTAL KOÞULLARI 

* Katýlýmcý sayýsý 12 kiþiye ulaþmadýðý takdirde tur tarafýmýzdan iptal edilebilir.

* Eðer tur tarafýmýzdan iptal edilirse yapýlan ödemenin tamamý iade edilir.

* Eðer iptal katýlýmcý tarafýndan yapýlýyorsa ödenen miktarýn 8 gün öncesine kadar % 50'si, 8-5 gün öncesine kadar %30'u iade edilir.3 günden az süre için hiçbir iade yapýlmaz.

* Katýlýmcý kesin kayýt yaptýrdýðý turun ücretini ödemeyi taahhüt etmiþ sayýlýr, tura katýlmasa bile ödemeyi gerçekleþtirme yükümlülüðündedir. Ad  
Soyad  
E-Mail  
Telefon  
Ödeme Seçeneği  
Nakit Kredi Kartı
Mesaj  
   
Ana Sayfa   |   Felsefemiz   |   Turlarımız   |   Gezi Anıları   |   Ne Nedir?   |   İletişim   |   Tur Sözleşmesi   |   Önemli Linkler

A-6546

© Copyright 2012 Geos Turizm San.Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır