/ DOĞU KARADENİZ YAYLALARI
2-8 Eylül
Yer Bilgisi
Program

Program1. Gün HOPA - BORÇKA - MARAL ŞELALESİ - HEBA YAYLASI - MACAHEL

Konaklama : Heba Yaylası2. Gün MACAHEL - MARAL KÖYÜ - MARAL SELALESİ

Konaklama : Macahel3. Gün MERATA - MEYDANCIK - PAPART ORMANLARI - SAHARA MİLLİ PARKIKonaklama : Şavşat - Yeşilvadi otel 4. Gün ARSİYAN YAYLASI +ŞIRATA GÖLLERİ - SULOBAN - KARAGÖLKonaklama : Yeşilvadi Otel -Şavşat 5. Gün ÇAĞLAYAN KÖYÜ -ÇAT VADİSİ - ELEVİT YAYLASIKonaklama :Kartal Pansiyon 6. Gün HACİVANAK - KALE- İ BALA - POKUT 7.Gün: POKUT - SAL - ÇİNÇİVA - TRABZON HAVALİMANI  


Tur Fiyatı

TUR ÜCRETİ : 2650.00 TL (İki kişilik odada kişibaşı fiyat )Single farkı : 600.00 TL Ücretine dahil Olanlar* 6 Gece YP konaklama,* 6 Kahvaltı,* 6 akşam yemeği ,* Trabzon da buluşmadan sonraki tüm ara ulaşımlar,* Profesyonel Rehberlik ,* Seyahat Sigortası,* Farkındalık Yaratan Geos Tur Refakati ve süprizleri Ücrete Dahil Olmayanlar :* Öğle yemekleri * Müze ve ören yeri giriş ücretleri,* Ana Ulaşım (Trabzon 'a geliş ve dönüş)* Kişisel harcamalar,* Akşam yemeğinde alınan içecekler. 
Mail order formu için tıklayın.
 
Konaklama

Pansiyon ve otel. 


Ulaşım

Ana Ulaþým Uçak ve otobüs 

Ara Ulaþým Turizm taþýmacýlýðý yapan belgeli konforlu özel araçlarla güvenli seyahat.

Kullanýlan araçlar 16 kiþilik minübüs ( Volkswagen Crafter , Ford Transit veya Mercedes SPRINTER)


Uyarilar

KÝÞÝSEL ÝHTÝYACLARINIZ:

* Yanýnýzdan hiç ayýrmadýðýnýz ilacýnýz var ise mutlaka alýnýz. Turumuz boyunca her yerde bulunmadýðýný düþündüðünüz ve mutlaka almak istediðiniz bir þey varsa yanýnýza almanýnýz tavsiye ederiz.

* Dört mevsimi bir gün içerisinde yaþayabileceðinizi düþürsek; Yaðmurluk ve hava serinleyince giyeceðiniz kazak, polar, bere gibi kýyafetler ile yanýnýza almayý unutmayýnýz.

* Daðlarda hava deðiþkendir; özellikle gece ýlýk olabilir. Ilýk havalar için ceket getirin. Yaðmurluk her zaman gereklidir.

* Ayakkabý: yürüyüþler için yürüyüþ botlarý. Akþam için rahat ayakkabýlar.

* Malzemeler: þapka, güneþ gözlüðü, güneþ kremi, ýlýk havalar için þapka, su termosu/su þiþesi ve macera ruhu ( Malzeme Listesi Hakkýnda Bilgi Alabilirsiniz )

GENEL ÞARTLAR VE PRATÝK BÝLGÝLER;

* Turumuz 12 Kiþi ile Hareket Eder,

* Ýdeal Aylar Haziranýn ikinci haftasý ile Eylül Ortalarýna kadardýr.

* Gezi süresi 6 gün 5 gece olup, otel, pansiyon 5 gece TAM PANSÝYON þeklinde olacaktýr.

* Musluk suyu birçok alanda içmek güvenlidir. Daðlardaki kaynak sularý’da güvenlidir.

* Rehberlerimizin ilaç verme ve genel muayenede hiçbir ilaç verme yetkisi yoktur. Bu yüzden, biz tüm grup üyelerinin kendi ilk yardým malzemelerini ve ilaçlarýný getirmelerini umuyoruz.

* Yürüyüþ bir günde 3-4 saate uydun düzenlenmiþtir.

* 0–8 Yaþ grubu çocuklar turumuza katýlamazlar.

* Profesyonel rehberlerimiz programýn tamamýný gerçekleþtirmek koþuluyla yerel koþullardan ve hava durumundan dolayý program akýþýnda deðiþiklik yapýlabilir. Rehberimiz Tur öncesi sizleri bu konularda bilgilendirecektir. Rehberlerimiz Bölgenin En Ýyi Daðcýlýk, Doða Bilgisine, Florasýna ve Faunasýna hakim profesyonel kiþilerdir.

* Acentamýz yoðun dönemlerde, ayný kalite ve standartlarý korumak ve misafire önceden bildirmek koþuluyla, Ev Pansiyonlarý deðiþtirme hakkýný saklý tutup bundan dolayý program akýþýnda deðiþiklik yapýlabilir.Ad  
Soyad  
E-Mail  
Telefon  
Ödeme Seçeneği  
Nakit Kredi Kartı
Mesaj  
   
Ana Sayfa   |   Felsefemiz   |   Turlarımız   |   Gezi Anıları   |   Ne Nedir?   |   İletişim   |   Tur Sözleşmesi   |   Önemli Linkler

A-6546

© Copyright 2012 Geos Turizm San.Ltd. Şti. - Her hakkı saklıdır